Treng bedrifta di ein ny

Da har du kome til den rette plassen.

I eit nøtteskal

 

Eg hjelp bedrifter med å designe sterke identitetar som er relevante, skapar resultat og avspeglar virksomheita si personlegheit.

Slit du med å skape dei rette inntrykka på ein meiningsfull måte?

 

Eg kan hjelpa deg med å koma til hjartet av virksomheita di og fortelja historien din på ein måte som gir tillit, aukar truverdigheita, bygger kundelojalitet og i siste rekkje gjer di bedrift meir lønsam. God merkevarebygging er god business.

Sjå før deg ei verd der merkevara di – alt frå logoar, fargar, typografi, nettside og emballasje var noko som effektivt representerte det du står for og som resonerar djupt med kundane dine. Kor mykje meir påvirkning kunne du ha hatt?

Lat oss snakka om di merkevare

Lyst til å slå av ein prat?

Noko av mitt tidligare arbeid..

Og det andre seier om det arbeidet..

Juho has an eye for design that very few that I’ve worked with, and I’ve worked at Apple for 10 years! Brilliant work, super responsive and great to work with.

Filip Iliescu, Starlight Trade

Engaging Juho to create my new firm’s brand, has been a truly innovative, thought provoking, and immensely rewarding process.

Ingjerd Leirstein Bøkenes, Sogn Dyreklinikk

Juho did great work for our company by really pushing the limits to come up with something that worked for our brand.

James Middleditch, Digital Group Media

Juho made us feel important in the process and left us with what one of our Instagram followers called “a masterpiece of a graphic design”.

Matthew Betancourt, Bergen Box Gallery

Så, kva seier du?

Noko av det kjekkaste eg veit er å snakke med engasjerte folk om gode ideer! Lat oss slå av ein prat og snakka om korleis di bedrift kan ta fordelar av design og merkevarebygging.

Kaffi eller te?

Ta kontakt i dag!